Ello Powered by Trendolizer

TeeTee on Ello - In Áo Thun TeeTee - Medium

Trending story found on medium.com
Bắt đầu từ một xưởng in áo thun ở huyện Bình Chánh từ năm 2013. Tới nay, TeeTee đã có hơn 5 xưởng in áo thun tại TPHCM và kết nối hàng…
[Source: medium.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments